Naučná stezka

Obojživelníci a plazi


Pro otevření pracovních listů je zapotřebí mít nainstalovaný Adobe Reader, pokud ho nemáte můžete si ho stáhnout zde, nebo pomocí odkazu v sekci doporučujeme.

Doporučujeme

Obojživelníci a plazi

Obojživelníci tvoří přechod mezi vodními a suchozemskými obratlovci. Vyskytují se na celém světě s výjimkou pouští, chladných oblastí a moří. Potravu tvoří hmyz a měkkýši. Teplota těla je proměnlivá a je závislá na teplotě okolí, kůže je bohatě prokrvená a neustále vlhká. Rozmnožování je vázáno na vodu. Larvy - pulci dýchají žábrami, dospělí plícemi a pokožkou. V poslední době je u nás obojživelníků stále méně, a proto jsou chráněni zákonem

Plazi patří do třídy vyšších obratlovců s proměnlivou tělní teplotou. Mají pevnou suchou kůži, většinou chráněnou rohovitými šupinami. Nohy jsou krátké nebo zcela chybějí. Dýchají plícemi.Většinou jsou vejcorodí, někteří živorodí (zmije). Žijí na souši, v moři i sladké vodě. Patří sem ještěři, hadi, želvy a krokodýlové. Naši hadi jsou drobní predátoři. Loví hmyz, bezobratlé živočichy, ale i drobné obratlovce. I oni patří mezi ohrožené druhy, a proto jsou chráněni zákonem. V druhohorách patřili plazi mezi nejrozšířenější živočichy na Zemi.

by Arbesovka.cz