Naučná stezka

Ptáci


Pro otevření pracovních listů je zapotřebí mít nainstalovaný Adobe Reader, pokud ho nemáte můžete si ho stáhnout zde, nebo pomocí odkazu v sekci doporučujeme.

Doporučujeme

Ptáci

Na březích přehrady můžeme vidět ptáky různých rodů i druhů. Při získávání potravy a při hnízdění jim dobře slouží pobřežní křoviny. Snadno se přemísťují, a proto je jejich pozorování obtížnější.

Ptáci jsou obratlovci přizpůsobení k létání. Přední končetiny mají přeměněné v křídla, tělo porostlé peřím, kostra je pevná a odlehčená vzdušnými vaky. Teplota těla je stálá, rozmnožují se vejci s vápenitou skořápkou. Vejce ptáci většinou zahřívají vlastním tělem.Mají velmi dobrý zrak a sluch. V dýchacím ústrojí je obzvláště vyvinuté zpěvné ústrojí.

by Arbesovka.cz