Naučná stezka

Stromy a keře


Pro otevření pracovních listů je zapotřebí mít nainstalovaný Adobe Reader, pokud ho nemáte můžete si ho stáhnout zde, nebo pomocí odkazu v sekci doporučujeme.

Doporučujeme

Stromy a keře

Stromy a keře mají stonek a kořen z podstatné části tvořen zdřevnatělými pletivy. Keře patří mezi středně vysoké rostliny. Od stromů se odlišují tím že, nevytváří ani kmen ani korunu. Keře jsou dřeviny se stonkem rozvětveným těsně nad nebo pod povrchem půdy.

Původní les bychom dnes v Jizerských horách nenašli. Dnešní podoba lesa je dána především způsobem hospodaření člověka, který mu dnešní podobu začal dávat přibližně před sto lety. Jednalo se zejména o výsadby smrku. Původní lesy (pralesy) v Jizerských horách byly složeny z buků, jedlí, smrků a ostatních dřevin (javory, duby, olše, lípy, jilmy, tisy a další). Hlavní funkcí lesa dnes je funkce hospodářská, a tím je i dáno zastoupení jednotlivých dřevin.

by Arbesovka.cz