Naučná stezka

Úvod


Pro otevření pracovních listů je zapotřebí mít nainstalovaný Adobe Reader, pokud ho nemáte můžete si ho stáhnout zde, nebo pomocí odkazu v sekci doporučujeme.

Doporučujeme

Úvod

Naučná stezka leží v bezprostřední blízkosti školy a největšího jabloneckého sídliště Mšeno. Vede po březích třetí jablonecké přehrady, územím velice oblíbeným a hojně navštěvovaným širokou veřejností. Stezku tvoří 9 naučných tabulí, které se věnují různým tématickým okruhům (Obojživelníci a plazi,Byliny, Hmyz, Stromy a keře, Ptáci, Savci a Ryby). Na tabulích jsou barevně vyobrazeni živočichové, které lze spatřit v přehradě nebo v jejím okolí. Obsah stezky vychází z osnov základní školy. Cílem stezky je především zpestřit školní výuku, naučit žáky různé dovednosti, pozorovat a všímat si různých jevů v přírodě. Stezka je určena pro žáky druhého stupně základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Ke stezce je vytvořeno více jak 100 pracovních listů. Náplň pracovních listů je opět volena tak, aby vycházela z osnov druhého stupně základní školy, vedla žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě a naučila je pozorovat a vnímat přírodu v souvislostech. Většinu listů je možné využít i v jiných lokalitách, protože nejsou přímo vázány na jabloneckou přehradu. Vyučující přírodopisu je mohou využít k procvičování probraných témat a k práci s žáky v terénu . Obsah je možné různě kombinovat a kopírovat.

by Arbesovka.cz